MAS BD banner2

Valné zhromaždenie členov MAS Bystrická dolina

Valne3Dňa 23.11.2015 sa v zasadačke mestského úradu v Krásne nad Kysucou konalo stretnutie zástupcov MAS Bystrická dolina. Stretnutia sa zúčastnili všetky pracovné skupiny:

  1. Tematická pracovná skupina: Podnikanie na vidieku (určená pre podnikateľov na vidieku v oblastiach poľnohospodárstvo, lesníctvo, výroba potravín, vidiecky cestovný ruch, remeslá, služby, výroba)
  2. Tematická pracovná skupina: Kvalita života v našich obciach (určená pre starostov obcí)
  3. Tematická pracovná skupina: Aktivity a činnosti tretieho sektora (určená pre zástupcov občianskych združení)

Vyplňte dotazník a prispejte k tvorbe stratégie našej MAS

Dotaznik MASBDMiestna akčná skupina Bystrická dolina v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 8 obcí okresu Čadca. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt. Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčne skupiny.

Dotazník nájdete po kliknutí na odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1JPVzbdZlJ-KiV0uOAJ-n--z0ETscrQI5XqwlQ76sF0I/viewform